Maailmankaupat ja reilu kauppa

MAAILMANKAUPAT JA REILU KAUPPAAlkuperä tunnettu

Maailmankaupat ja Kehitysmaakaupat ovat reilun kaupan erikoisliikkeitä. Niiden toiminnan tavoitteena on muuttaa kansainvälisen kaupan rakenteita niin, että reilusta kaupasta tulee yleinen käytäntö.

Miksi maailmankauppoja tarvitaan?
Kaupan rakenteet ovat olleet vinoutuneita kolonialismin ajoista saakka. Yhä edelleen kehitysmaat saavat vientitulonsa pääasiassa raaka-aineista. Kaupankäyntiin liittyy paljon ongelmia. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat heittelehtivät voimakkaasti, ja usein valtioilla on vain yksi vientikasvi, jonka varassa koko maan talous on.

Monikansalliset yritykset hallitsevat perushyödykkeiden kauppaa, eivätkä ne ole välttämättä kiinnostuneita esimerkiksi tuotannon ekologisesta tai sosiaalisesta kestävyydestä. Kauppasuhteet ovat usein lyhytaikaisia, koska yritykset arvostavat ainoastaan raaka-aineiden edullisuutta ja riittävää laatua. Tuotannosta ei kerry voittoa tuottajille eikä tuottajamaalle, vaan jalostusarvo jää suuryhtiöiden ja välikäsien haltuun.

Reilun kaupan vaihtoehtoinen ajattelutapa
Tukkuliikkeinä toimivat Maailmankaupat ostavat tuotteet ilman välikäsiä suoraan pientuottajilta tai heidän osuuskunniltaan ja maksavat tuotteista oikeudenmukaisen, maailmanmarkkinahintoja korkeamman hinnan. Kaupat pyrkivät säännöllisiin tilauksiin ja pitkäaikaisiin kauppasuhteisiin, jotta tuottaja pystyy suunnitelmalliseen ja vakaaseen toimintaan. Tällöin myös yhteisö tuottajan ympärillä voi toimia pidemmällä tähtäimellä. Nykyään ostoja tehdään myös Eurooppalaisista reilun kaupan tukkuliikkeistä.

Suurin osa maailmankauppojen ostamista tuotteista on jalostettu tuottajamaassa, jolloin myös jalostusarvo jää sinne eikä päädy välikäsien voitoksi. Yksisuuntaisen kehitysavun sijaan Maailmankaupat pyrkivät oikeudenmukaiseen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaan kauppaan sellaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa, jotka sitoutuvat Maailmankauppojen tuottajakriteereihin. Kauppasuhteissa korostetaan myös ekologisen kestävyyden merkitystä ja kaupat pyrkivät siten vaikuttamaan kehitysmaiden ympäristön tilaan.